Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaserplesniowy serplesniowy
1082 9902
Reposted fromitgirl itgirl viarudaizia rudaizia
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viaoutline outline
4391 9b6c
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaoutline outline
I still catch myself feeling sad about things that don’t matter anymore.
— Kurt Vonnegut  (via psych-facts)

April 14 2015

April 13 2015

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

April 06 2015

plukz: Streets Of Old Delhi

Ja bym chciała być prostsza i żeby mnie to wszystko tak nie kosztowało. Żeby życie mnie tak nie bolało.
— Peszek
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul via13-days 13-days
6231 0488
Reposted fromiamstrong iamstrong vianie-zwykla nie-zwykla
maybe i wasn't made for anyone 
2072 4b1c
Reposted fromdusielecc dusielecc viacocaineblues cocaineblues

March 26 2015

Myślę co moglibyśmy przez ten czas zrobić
Jest tyle kin, tyle filmów, tyle miejsc nowych
Może moglibyśmy tam pobyć,
albo zostać tu i poleżeć na podłodze
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś
Wyjść razem lub nie robić nic razem
— Pezet - Światła zgasły
Reposted fromborn2die born2die viaGirlTiger GirlTiger
9699 88d6
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaoutline outline
Odkąd jesteś, mam za dużo do stracenia...
— ostatnia spowiedź
Reposted fromumie-ranko umie-ranko viaoutline outline

March 24 2015

March 23 2015

I love late night conversations, late night drives, late night snacks, late night showers, everything’s better at night.
— Unknown
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatoc toc
8737 0c36 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutline outline

March 18 2015

Nie przy­tula się człowieka bez powodu. 
Reposted fromvoty voty viarozdwojona rozdwojona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl