Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viascorpix scorpix

June 08 2015

Reposted fromshakeme shakeme

May 14 2015

Życie jest piękne. Trzeba tylko brać odpowiednie leki.  
— mzyk.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamyteatime myteatime
nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. to jest gorsze niż zakończenie znajomości.
— o wiele
Reposted fromSalute Salute viapuszka puszka

Może i faktycznie coś się kończy, by coś innego się mogło zacząć

Reposted fromSalute Salute viascorpix scorpix

May 08 2015

Wyłam, bo zdałam sobie sprawę, że jest o wiele gorzej niż myślałam i nie mam znikąd pomocy.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
5787 b82b 500
Reposted fromhormeza hormeza viapastelina pastelina
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl

April 29 2015

9167 f0da
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaPajex Pajex
I don’t think people understand how stressful it is to explain what’s going on in your head when you don’t even understand it yourself.
— Sara Quin (via expeditum)
Reposted fromtwice twice viasavor savor
4785 a79b
Reposted fromforgetaboutit forgetaboutit viaPajex Pajex
Nigdy nie puszczam w niepamięć słów, które zadają ból
— "Guzik" - Włodi&Małpa
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viacytaty cytaty
9147 0d14

Przypomniało mi się to w samą nieporę.


— Edward Stachura
Reposted fromrol rol viaJagalskardig Jagalskardig
5870 08d4
Reposted frommoai moai viawall-of-flowers wall-of-flowers

April 23 2015

Nigdy nie ignoruj kogoś, kto się o ciebie troszczy, bo pewnego dnia zrozumiesz, że straciłeś diament, szukając kamieni.
— .
Reposted fromkarosia karosia viasesja sesja

April 17 2015

1022 bb1e
Reposted fromthinredline thinredline viaserplesniowy serplesniowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl