Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2015

stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasection section
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viatake-care take-care
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie

March 11 2015

March 01 2015

I don't know why I'm trying to hide my reaction from him, but isn't it that what people do? We try so hard to hide everything we're really feeling from those who probably need to know our true feelings the most. People try to bottle up their emotions, as if it's somehow wrong to have natural reactions to life.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir viahumane humane
3035 58ee 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahumane humane
 Gubię się, a wszyscy mają do mnie o to pretensję.
A przecież sama idę
Reposted fromoohh oohh viahumane humane
"Milczeniem zablokowaliśmy drogi do siebie. Nikt nie pomyślał o 'objeździe, więc każde z nas wyruszyło w innym kierunku. Do innych dłoni, ramion, ust. Może kiedyś spotkamy się w uczuciowym korku, ale nigdy nie dotrzemy do siebie".
— Alicja Kostrzak

February 28 2015

To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viaserplesniowy serplesniowy
1993 4d5f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaserplesniowy serplesniowy
a czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę - jak male dziecko. a przecież kiedy mam mówić obracam wszystko w żart, i nic nie mówię. słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit viadiedrunk diedrunk

February 21 2015

Szukając szczęścia może się niechcący z nim rozstałeś.
— Huczuhucz
Reposted fromMissMurder MissMurder viaindependentt independentt
6872 89d5 500
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaindependentt independentt

February 20 2015

Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaimchuckbasss imchuckbasss
6878 d217 500

arcticmonksy:

i miss prague a lot and the nights we spent on the balcony watching the sun go down and smoking cigarettes

Reposted fromsugikinator sugikinator viaimchuckbasss imchuckbasss
I wish I could be more.
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viauncannyfirefly uncannyfirefly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl